• +7 702 820 0400
  • info@sciencepark.kz
  • @UNEPG

Новости от UniSat

Дорогие девушки!👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀
UniSat проводит курсы по аналитике данных спутников🛰
Вас ждет очень интересная и увлекательная программа!
Вы узнаете много нового и полезного!
Девушки с Алматы ждём Вас 27 июля в 10:00 в ЦПИ
Курс состоит из:
🔷️ Установка программы и библиотек (numpy, pandas, matplotlib) Python.
a.     Работа с блокнотом Jupiter.
b.     Google Colab (интерактивная облачная среда)
🔷️Манипуляции над данными с помощью пакета Pandas
a.     Знакомство с объектами библиотеки Pandas
b.     Объединение наборов данных: слияние и соединение
c.     Векторизованные операции над строками
d.     Работа с временными рядами
🔷️Визуализация с помощью библиотеки Matplotlib
a.     Построение и настройка графика
b.     Построение трехмерных графиков
🔷️ Обработка данных наноспутников
Космические девушки, мы ждем вас!!!!👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀
__________________________________

Құрметті қыздар!👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀
UniSat спутниктік деректерді талдау курстарын жүргізеді🛰
Сізді өте қызықты және қызықты бағдарлама күтеді! Сіз көптеген жаңа және пайдалы нәрселерді үйренесіз!
Сіздерді 27 шілде сағат 10:00-де Алматы қаласының қыздары күтеді ЦПИ бойынша
Курс мыналардан тұрады:
🔷️ Бағдарлама мен кітапханаларды орнату (numpy, pandas, matplotlib) Python.
а. Jupiter дәптерімен жұмыс.
б. Google Colab (интерактивті бұлттық орта)
🔷️Pandas көмегімен деректерді манипуляциялау
а. Pandas Library нысандарына кіріспе
б. Деректер жиынын біріктіру: біріктіру және қосылу
c. Векторланған жол операциялары
d.Уақыт қатарларымен жұмыс
🔷️Matplotlib кітапханасымен визуализация
а. Диаграмманы құру және орнату
б. Үш өлшемді графиктерді құру
🔷️ Наноспутниктік деректерді өңдеу
Ғарыштық қыздар, біз сіздерді күтеміз!!!!👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀
#unisat
#nanosatellite
#GirlsInSTEM
#cubsats